communicatie instrumenten

Patroon doorbrekend denken en lef om het anders te doen.

Begeleiden van bijeenkomsten waarin deelnemers het lef hebben om vastgelopen denkprocessen die remmend of contraproductief werken binnen organisaties onder ogen te zien en te doorbreken. Patroon doorbrekende sessies helpen om deelnemers uit te dagen om met hun creatieve vermogens te woekeren. Hersenen zijn in staat steeds nieuwe verbindingen te maken. Zo ontstaan nieuwe denkpatronen die ingezet kunnen worden voor productontwikkeling, visievorming en oplossingen voor steeds terugkerende problemen.

 

​Patroon doorbrekend en creatief denken is het leren waarnemen vanuit verschillende invalshoeken waardoor nieuwe denkmogelijkheden worden ontdekt. Door creatieve basisvaardigheden te oefenen lukt het beter om een vraagstelling vanuit andere invalshoeken te bekijken, nieuwe kansen te zien en oplossingen te bedenken.

De Dialoog als communicatie instrument 

Begeleiden van bijeenkomsten waar mensen constructief willen samenwerken rondom een gemeenschappelijk doel. De deelnemers zijn betrokken partijen, met verschillende overtuigingen, belangen en invalshoeken. Deze bijeenkomsten kunnen eenmalig, of onderdeel zijn van een ontwikkelproces die partijen aangaan met elkaar.

 

De Dialoog beoogt, ondanks het verschil in opvatting en overtuiging, te begrijpen en te accepteren en onderscheidt zich in deze van discussie. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

 

Belangrijke eigenschappen zijn:

  • Ontmoeting, uitwisselen ervaringen

  • Persoonlijk

  • Onderzoeken betekenissen

  • Aandachtig luisteren

  • Streven naar dieper inzicht

  • Te komen tot oplossingen, of een volgende stap in een samenwerkingsproces.