begeleiding bij veranderingsprocessen

Procesbegeleiding Van idee tot resultaat

Hoe krijgen we onze nieuwe denkbeelden, ideeën en dromen, vertaald in nieuw handelen en zichtbare resultaten?

Art of Change is in staat de begeleiding van het proces van wens naar resultaat op zich nemen. Voorwaarde is dat de gewenste vernieuwing in de kern van de organisatie gedragen wordt en men bereid is medeverantwoordelijkheid te nemen voor het proces van wens naar resultaat en de consequenties die hieruit voortvloeien.


Art of Change is in te zetten bij het (opnieuw) bepalen van Missie, Visie en Strategisch Beleid, cultuurverandering trajecten en vernieuwing en kwaliteit verbeterende trajecten. Art of Change heeft een professioneel netwerk waaruit ze kan putten om samen een complexe opdracht vorm te geven. 

Resultaten:

  • Verantwoordelijkheid leren nemen, talent en leiderschap

  • Leren (gezamenlijk) verantwoordelijkheid te nemen voor de bijdrage aan de missie,  visie en organisatiedoelstellingen.

  • Kennis, vaardigheden, kwaliteiten, mogelijkheden en ambities van medewerkers optimaal leren benutten. 

  • Door de hele organisatie heen leren te leren. 

  • Als organisatie resultaatgericht te leren werken. 

  • Leidinggeven vanuit leiderschap en leren situationeel en coachend leiding te geven. 

  • Medewerkers toerusten elkaar te coachen en te stimuleren in het verbeteren van deskundigheid en eigen ontwikkelingsmogelijkheden.

  • Structuur aanpassen aan de nieuwe visie en beoogde verandering. Gebruik van instrumenten voor o.a. individuele en groepsgerichte leer en ontwikkel, functionering en beoordeling gesprekken.