Ria is een persoonlijke coach voor medewerkers op alle niveaus binnen een organisatie en als coach op het gebied van leiderschap in een complexe omgeving. Daarnaast is ze op haar plek als procesbegeleider van een (cultuur)verandertraject binnen een organisatie.

Haar drijfveer is een bijdrage te leveren aan het respectvol met elkaar samen leven, waarbinnen authentiek verlangen in verbinding met de omgeving een plaats heeft.

Ria is in staat om een veilige omgeving te scheppen waarbinnen dat wat werkelijk aandacht behoeft samen te ontdekken, durven zien en te benoemen. Dit opnieuw in verbinding te brengen met zingeving, visie en doel als individu en als organisatie, binnen de samenleving. Ze stimuleert lef en moed om verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te tonen om hierin gericht, al lerend samen stappen te zetten, op weg naar het realiseren van de visie en het beoogde resultaat. 

Betrokken, prikkelend, inspirerend, confronterend, oorspronkelijk, respect voor verschillen, leren van en door elkaar, patroondoorbrekend denken en doen, verbindend, moed, essentiegericht, strategisch en pragmatisch, zijn enkele eigenschappen en kwaliteiten van Ria.

Art of Change is de onderneming van Ria Roelofs. Onder deze naam houdt zij zich bezig met verschillende kunstuitingen en begeleidt zij individuen en organisaties in veranderingsprocessen. 

even voorstellen